From the kitchen table at AMS institute, the Mayor’s Manual podcast and (new!) the Mayor’s Manual Book Edition. Together with researchers, policymakers, and entrepreneurs we explore solutions to urban challenges. Solutions we see in the distance and those that need to be scaled up tomorrow. Contact us info@mayorsmanual.org.

Podcasts

15 Apr

De toekomst van onze leefomgeving – het verband tussen emoties, langetermijndenken en ingrepen in onze leefomgeving.

In deze aflevering spreken we met Wouter Veldhuis en Anneleen Arnout. Wouter is stedenbouwkundige en architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving. Daarnaast maakt hij deel uit van het College van Rijksadviseurs dat het Rijk adviseert bij actuele ruimtelijke maatschappelijke opgaven. Anneleen is Universitair docent aan de Radboud Universiteit, onder meer gespecialiseerd in emotie- en consumptiegeschiedenis. Met haar onderzoek richt ze zich onder andere op de impact van grote verandering in steden als Amsterdam, Parijs en Londen op de emotionele band van stedelingen met hun omgeving. Het startpunt van ons gesprek is de dynamiek van ingrepen in verschillende lagen van onze leefomgeving. Wegen we op dit moment op een juiste manier af welke veranderingen aan de ondergrond, onze netwerken en directe leefomgeving prioriteit hebben? Gebrek aan kennis over de emotionele beleving van ingrepen en een klemtoon op de korte termijn lijken op dit moment te leiden tot overhaaste keuzes en quick fixes. Hoe houden we een blik op de lange termijn in een tijd dat handelingssnelheid en integrale oplossingen prioriteit hebben? Luister deze week om meer te leren over het verband tussen emoties, langetermijndenken en ingrepen in onze leefomgeving.

Play on Spotify
01 Apr

Transities en de Sustainable Development Goals – wat hebben we nodig om alles anders te doen?

In deze eerste aflevering van Seizoen twee spreken we Bertus Tulleners en Mara de Pater. Bertus is partner bij The RockGroup, een adviesbureau dat organisaties helpt een proactieve rol te nemen in de transitie naar een duurzame economie en samenleving. Daarnaast is hij ondernemers, universitair docent en trainer. Mara is onderzoeker en adviseur bij DRIFT, een bureau voor onderzoek naar en advies en educatie over transities. Daarnaast is zij medeoprichter en voorzitter van de NGO Jongeren voor Duurzaam Reizen. Wij spreken Bertus en Mara over transities en de rol die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) hierin kunnen spelen. Wat houdt een transitie nou eigenlijk in, wat betekent dit voor onze samenleving en hoe zorg je voor een snellere verandering? Hoe moeten we omgaan met de chaos van totale veranderingen, hebben we daar invloed op, hebben we hetzelfde handelingsperspectief en, wie is ‘we’ eigenlijk? Een gesprek waarin we meerdere uithoeken van veranderen en het nut van doelen bespreken. Luister deze week om meer te leren waarom transities iets van alle tijd is en hoe jij jouw rol hierin beter kan begrijpen.

Play on Spotify
24 Dec

Ecosystemen in de bouw – een broodnodige volgende stap?

In de laatste aflevering van het eerste seizoen spreken we Leentje Volker en Malcolm Aalstein. Leentje is Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Universiteit Twente. In haar onderzoek richt ze zich op het verbeteren van de realisatie en het beheer van fysieke infrastructuur en het verbeteren van de interactie tussen mens en techniek. Bij haar onderzoek spelen netwerken en de interactie tussen actoren in netwerken een belangrijke rol. Malcolm is strategisch adviseur Markt & Inkoop bij het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Vanuit zijn rol houdt hij zich onder andere bezig met het ontwikkelen van de samenwerkingen tussen de gemeente en haar partners. Ook speelt in zijn werk het denken in termen van netwerken en interacties tussen actoren een grote rol. Vanuit hun expertise gaan we het gesprek aan over ecosysteem denken. Wat verstaan we hier precies onder, hoe kan het helpen bij het aanjagen van het innovatievermogen van de infrastructuur sector en het oplossen van wicked problems en wat is het verschil tussen ecosysteem denken en project gebaseerd denken? Luister mee deze week om meer te leren over het denken in netwerken en wat dat mogelijk voor de toekomst de gebouwde omgeving betekent.

Play on Spotify
10 Dec

Het asfalt van de toekomst is hier al, de opdrachtgevers alleen nog niet..

Deze week spreken we Sandra Erkens en Rien Huurman. Sandra is hoogleraar toegepaste wegbouwkunde bij de TU Delft. Ze is expert op het gebied van bestratingsmaterialen en -constructies en in het bijzonder op het gebied van asfaltbeton. Rien werkt als research & development manager bij de asfaltproducent AsfaltNu. Voorafgaand aan zijn huidige functie werkte hij als associate professor aan de TU Delft, waar hij is gepromoveerd in de wegenbouw. We bespreken de toekomst van ons asfalt en de hordes die we nog moeten nemen voordat we daadwerkelijk duurzaam, circulair asfalt uit kunnen uitrollen in Nederland. Daarbij bespreken we onder andere hoe burgemeester hun koopkracht in kunnen gebruiken om de asfalt markt te veranderen en innovaties te stimuleren. Welke eisen kan een opdrachtgever stellen om de duurzaamheid- en circulariteit doelstellingen te verwezenlijken en hoe zorgen we ervoor dat verschillende partijen dezelfde taal spreken bij het het meten van kwaliteit? Luister deze week om meer te leren over het bulkproduct asfalt en de innovaties die een voorbeeld kunnen zijn voor andere transities.

Play on Spotify
26 Nov

Kwetsbaarheid en Kademuren – samen werken aan een nieuwe vorm van samenwerken.

Deze week spreken wij Merijn Buis en Edwin Boonstoppel. Edwin is als directeur en projectmanager werkzaam bij Quadraat Projectmanagement. Hij is momenteel onder andere actief als projectleider van het consortium G-kracht, een combinatie van drie bedrijven dat werkt aan een innovatieve manier om kademuren te vervangen binnen het innovatiepartnerschap kademuren van de Gemeente Amsterdam. Merijn werkt als technisch manager bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Vanuit deze rol is hij sinds het begin betrokken bij het Innovatiepartnerschap Kademuren waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen G-Kracht en de gemeente Amsterdam. Samen bespreken we de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking binnen een uitgebreide, intensieve en bovenal onbekende aanbestedingsprocedure zoals het Innovatiepartnerschap. Is het bijvoorbeeld belangrijk om te breken met meer traditionele processen, wat is het belang van kernwaarden en hoe helpt kwetsbaarheid projectteams dichter bij elkaar te komen? Luister deze week om meer te leren over het nut een daadwerkelijk gelijkwaardige relatie in een samenwerking gericht op het ontwikkelen van een innovatieve product.

Play on Spotify
12 Nov

Een Kijkje in de Stuurhut van een stad in het Water

Deze week spreken we met Tessa Hilgers en Maarten Ouboter. Tessa werkt als strategisch adviseur bestuurszaken voor het Programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam. Hierbij speelt onder andere het creëren van aandacht voor de korte én lange termijn opgave een belangrijke rol. Maarten is hydroloog bij waternet- een titel die de diversiteit van zijn werkzaamheden niet volledige weergeeft. Een van zijn doelen is schoner water in Amsterdam en omstreken. Dit doet hij onder ander door de omgeving van de stad op zo’n manier in kaart te brengen dat besluiten kwantitatief onderbouwd kunnen worden. Met Maarten en Tessa spreken we over de verschillende omvangrijke opgaven waar waterstad Amsterdam al eeuwen mee kampt en waarvoor de komende jaren bepalend zullen zijn. Wat kunnen wij leren van het verleden, hoe verzeker je bestuurlijke aandacht voor een impopulair onderwerp zoals beheer en hoe maak je de juiste keuze over diverse, complexe en urgente uitdagingen als deze keuze over 100 jaar nog steeds bepalend kan zijn voor de leefbaarheid van de stad? Luister deze week om meer te weten te komen over het reilen en zeilen van een waterstad onder zeespiegel.

Play on Spotify
05 Nov

Water and urban development – taking notes from Copenhagen (Eng.)

This episode was produced for the Amsterdam International Water Week. Our guest this week is Lykke Leonardes. This program consists of a climate mitigation and adaptation strategy, as well as an international strategy. We talk about the approach Copenhagen has taken towards climate adaptation and what lessons learned can be shared with other cities. Curious what changes can be made to business models change in order to implement innovative solutions for blue and green infrastructures, who is responsible for the payment of the innovation in Copenhagen and how they made a dynamic adaptation plan that fits within the dynamics of the city? Listen in this week to learn how Copenhagen created an adaptive strategic action plan that helps create water infrastructures for a future-proof and climate-adaptive city.

Play on Spotify
29 Oct

Ruimte voor innovatie – hoe creëer je dat?

Deze week zijn Sarah Bork en Joost Assendelft te gast. Sarah is hoofd innovatie bij het programma Bruggen en Kademuren van de Gemeente Amsterdam. Hier geeft zij leiding aan een team dat zich bezighoudt met innovatie en ontwikkeling op het gebied van toetsing, levensduur verlenging, monitoring & sensoring en logistieke bewegingen. Joost is werkzaam als teamleider geodata bij Iv-infra. Hier werkt hij onder andere aan een nieuwe techniek voor de monitoring van assets met gebruik van 3D laserscannen. We spreken onder andere over de mogelijkheden die data-gedreven werken biedt voor innovatie binnen stedelijke opgaven. Welke kansen biedt laserscannen, hoe creëer je een “safe zone” voor innovatie binnen een regulier contract en hoe krijgen we traditionele bedrijven aan ‘het innoveren’? Luister deze week om meer te leren over de inspiratie kracht van innovaties hoe deze door samenwerking van de markt en overheid in de praktijk toegepast kunnen worden.

Play on Spotify
17 Sep

Datagedreven werken – nieuw vakmanschap voor een leefbare stad

Deze week zijn Tanaquil Arduin en Henk de Jong te gast. Tanaquil is Chief Data Officer en hoofd van het Expertisecentrum Data en AI bij de Gemeente Den Haag. Vanuit deze functies is Tanaquil onder andere verantwoordelijk voor de realisatie en uitvoering van een stadsbrede data strategie en visie op datagedreven werken. Henk is CEO bij PBLQ, een adviesbureau specifiek gericht op het adviseren in publieke organisaties. Hij omschrijft zichzelf als ambtenaar in algemene dienst die over de jaren heen uitgebreide ervaring heeft opgedaan in de Nederlandse, Europese en Amerikaanse publieke sector als ambtenaar, consultant en ondernemer. We spreken over datagedreven werken, het vakmanschap dat nodig is om 'juist en effectief' met data te werken, waar de digitale transitie ons heen kan brengen en of datagedreven werken een doel an sich of een middel is in het creëren van leefbare steden. Benieuwd wat er volgens deze twee experts in het handboek van elke burgemeester moet? Luister dan deze week naar de Mayor’s Manual aflevering 24!

Play on Spotify
09 Sep

De Energietransitie – blijven alle lampen branden?

Deze week spreken wij met Naut Loots en Maarten Klein Geltink. Naut is strategisch adviseur op het gebied van energie en duurzaamheid bij het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Hij heeft afgelopen periode onder andere gewerkt aan de dit jaar gepubliceerde Themastudie Elektriciteit Amsterdam 2.0 waarin fundamentele veranderingen die komende jaren aan het Amsterdamse energienetwerk moeten worden gemaakt zijn geïdentificeerd. Maarten is manager bedrijfsontwikkeling bij Hedgehog Applications, een bedrijf dat zich richt op het opvangen en opslaan van remenergie van spoorvervoer zoals treinen en metro’s voor elektrische toepassingen. We bespreken de uitdagingen die de sterk toenemende vraag naar energie met zich meebrengt voor Amsterdam en andere grote steden. Wat is er mogelijk om een passend aanbod te creëren, welke oplossingen zijn er al, hoe testen we nieuwe manieren van energieopwekking, opslag en distributie en gaan deze ontwikkelingen snel genoeg? Benieuwd wat er volgens Naut en Maarten in het handboek van elke burgemeester moet? Luister dan deze week naar Mayor’s Manual aflevering 23!

Play on Spotify

Coming up