From the kitchen table at AMS institute, the Mayor’s Manual podcast and the Mayor’s Manual Book Edition. Together with researchers, policymakers, and entrepreneurs we explore solutions to urban challenges. Solutions we see in the distance and those that need to be scaled up tomorrow. Contact us info@mayorsmanual.org.

Podcasts

17 Jun

Reinventing the City 2 – Urban Development and the timescale of interventions.

This year the Mayor’s Manual joined the Reinventing the City conference of AMS Institute for innovative insights and fascinating conversations. We spoke to the attending frontrunners about their solutions for urban challenges and their part in reinventing the city. In our first episode we explored the nature-technology dichotomy that appears to exist when discussing urban solutions. This second episode features a researcher, a lead government advisor and two directors with whom we explore different approaches to urban development and the timescale of interventions. You’ll hear from Bas van Vliet, who researches households as focus points for integral solution finding, from Wouter Veldhuis, who provides insight into the long history and slow future of cities, from Carolien Cehrels on the stacking of urban layers to create space for cities’ key players, and Emiel Reising on building metaphorical bridges and breaking down walls. And, you’ll hear us, the Mayors Manual Editors, taking it all in and sharing some insights ourselves.

Play on Spotify
03 Jun

Één plus één is zes – functies combineren is ruimte creëren.

Deze week zijn Gijsbert Cirkel en Joris Voeten te gast en bespreken we hoe het slim combineren van functies tot betere resultaten kan leiden. Hoe maak je van één vierkante meter drie vierkante meter en van één liter drinkwater drie liter? Gijsbert is praktijkgericht onderzoeker bij KWR, Joris is praktijk gericht onderzoeker nature-based solutions aan de WUR en beide zijn betrokken bij een aantal indrukwekkende en innovatieve projecten in de stedelijke context. Samen geven zij ons aan een beter begrip van mogelijkheden voor duurzaam ruimtegebruik in de stad. Van parkeergelegenheid tot sportvelden, van bomen tot daken, geen stedelijk oppervlak blijft onbesproken of ongebruikt. Een aflevering vol wijsheden zoals: ”niet alles kan op ieder dak, maar op ieder dak kan iets.“, “het verschil tussen een idee en een innovatie is het doen”, en “water is goud”. Maar veel meer dan dat is juist niet in één zin samen te vatten. Luister daarom vanaf vandaag op alle grote kanalen aflevering #34 van de Mayor’s Manual.

Play on Spotify
06 May

Reinventing the City – Nature-based or High-tech?

This year the Mayor’s Manual joined the Reinventing the City conference of AMS Institute for innovative insights and fascinating conversations. We spoke to the attending frontrunners about their solutions for urban challenges and their part in reinventing the city. In this first of four episodes we take a closer look at High-tech and Nature Based Solutions. Is one of these more likely to accelerate urban transitions? Or can they support each other, and should we seek out smart combinations? You’ll hear from Ard van de Kreeke, who combines Nature Based and high-tech solutions in his vertical farm Growy, Gabriela Corbera, who aims to accelerate circular transitions through her mixed reality game Circular Play, Pablo van der Lugt, who is in favor of building with nature and biophilic design and has the facts to support his story and Rudy Janssen, representative for Belgian technology companies who believes strongly in Nature Based Solutions.

Play on Spotify
15 Apr

De toekomst van onze leefomgeving – het verband tussen emoties, langetermijndenken en ingrepen in onze leefomgeving.

In deze aflevering spreken we met Wouter Veldhuis en Anneleen Arnout. Wouter is stedenbouwkundige en architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving. Daarnaast maakt hij deel uit van het College van Rijksadviseurs dat het Rijk adviseert bij actuele ruimtelijke maatschappelijke opgaven. Anneleen is Universitair docent aan de Radboud Universiteit, onder meer gespecialiseerd in emotie- en consumptiegeschiedenis. Met haar onderzoek richt ze zich onder andere op de impact van grote verandering in steden als Amsterdam, Parijs en Londen op de emotionele band van stedelingen met hun omgeving. Het startpunt van ons gesprek is de dynamiek van ingrepen in verschillende lagen van onze leefomgeving. Wegen we op dit moment op een juiste manier af welke veranderingen aan de ondergrond, onze netwerken en directe leefomgeving prioriteit hebben? Gebrek aan kennis over de emotionele beleving van ingrepen en een klemtoon op de korte termijn lijken op dit moment te leiden tot overhaaste keuzes en quick fixes. Hoe houden we een blik op de lange termijn in een tijd dat handelingssnelheid en integrale oplossingen prioriteit hebben? Luister deze week om meer te leren over het verband tussen emoties, langetermijndenken en ingrepen in onze leefomgeving.

Play on Spotify
01 Apr

Transities en de Sustainable Development Goals – wat hebben we nodig om alles anders te doen?

In deze eerste aflevering van Seizoen twee spreken we Bertus Tulleners en Mara de Pater. Bertus is partner bij The RockGroup, een adviesbureau dat organisaties helpt een proactieve rol te nemen in de transitie naar een duurzame economie en samenleving. Daarnaast is hij ondernemers, universitair docent en trainer. Mara is onderzoeker en adviseur bij DRIFT, een bureau voor onderzoek naar en advies en educatie over transities. Daarnaast is zij medeoprichter en voorzitter van de NGO Jongeren voor Duurzaam Reizen. Wij spreken Bertus en Mara over transities en de rol die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) hierin kunnen spelen. Wat houdt een transitie nou eigenlijk in, wat betekent dit voor onze samenleving en hoe zorg je voor een snellere verandering? Hoe moeten we omgaan met de chaos van totale veranderingen, hebben we daar invloed op, hebben we hetzelfde handelingsperspectief en, wie is ‘we’ eigenlijk? Een gesprek waarin we meerdere uithoeken van veranderen en het nut van doelen bespreken. Luister deze week om meer te leren waarom transities iets van alle tijd is en hoe jij jouw rol hierin beter kan begrijpen.

Play on Spotify
24 Dec

Ecosystemen in de bouw – een broodnodige volgende stap?

In de laatste aflevering van het eerste seizoen spreken we Leentje Volker en Malcolm Aalstein. Leentje is Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Universiteit Twente. In haar onderzoek richt ze zich op het verbeteren van de realisatie en het beheer van fysieke infrastructuur en het verbeteren van de interactie tussen mens en techniek. Bij haar onderzoek spelen netwerken en de interactie tussen actoren in netwerken een belangrijke rol. Malcolm is strategisch adviseur Markt & Inkoop bij het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Vanuit zijn rol houdt hij zich onder andere bezig met het ontwikkelen van de samenwerkingen tussen de gemeente en haar partners. Ook speelt in zijn werk het denken in termen van netwerken en interacties tussen actoren een grote rol. Vanuit hun expertise gaan we het gesprek aan over ecosysteem denken. Wat verstaan we hier precies onder, hoe kan het helpen bij het aanjagen van het innovatievermogen van de infrastructuur sector en het oplossen van wicked problems en wat is het verschil tussen ecosysteem denken en project gebaseerd denken? Luister mee deze week om meer te leren over het denken in netwerken en wat dat mogelijk voor de toekomst de gebouwde omgeving betekent.

Play on Spotify
10 Dec

Het asfalt van de toekomst is hier al, de opdrachtgevers alleen nog niet..

Deze week spreken we Sandra Erkens en Rien Huurman. Sandra is hoogleraar toegepaste wegbouwkunde bij de TU Delft. Ze is expert op het gebied van bestratingsmaterialen en -constructies en in het bijzonder op het gebied van asfaltbeton. Rien werkt als research & development manager bij de asfaltproducent AsfaltNu. Voorafgaand aan zijn huidige functie werkte hij als associate professor aan de TU Delft, waar hij is gepromoveerd in de wegenbouw. We bespreken de toekomst van ons asfalt en de hordes die we nog moeten nemen voordat we daadwerkelijk duurzaam, circulair asfalt uit kunnen uitrollen in Nederland. Daarbij bespreken we onder andere hoe burgemeester hun koopkracht in kunnen gebruiken om de asfalt markt te veranderen en innovaties te stimuleren. Welke eisen kan een opdrachtgever stellen om de duurzaamheid- en circulariteit doelstellingen te verwezenlijken en hoe zorgen we ervoor dat verschillende partijen dezelfde taal spreken bij het het meten van kwaliteit? Luister deze week om meer te leren over het bulkproduct asfalt en de innovaties die een voorbeeld kunnen zijn voor andere transities.

Play on Spotify
26 Nov

Kwetsbaarheid en Kademuren – samen werken aan een nieuwe vorm van samenwerken.

Deze week spreken wij Merijn Buis en Edwin Boonstoppel. Edwin is als directeur en projectmanager werkzaam bij Quadraat Projectmanagement. Hij is momenteel onder andere actief als projectleider van het consortium G-kracht, een combinatie van drie bedrijven dat werkt aan een innovatieve manier om kademuren te vervangen binnen het innovatiepartnerschap kademuren van de Gemeente Amsterdam. Merijn werkt als technisch manager bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Vanuit deze rol is hij sinds het begin betrokken bij het Innovatiepartnerschap Kademuren waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen G-Kracht en de gemeente Amsterdam. Samen bespreken we de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking binnen een uitgebreide, intensieve en bovenal onbekende aanbestedingsprocedure zoals het Innovatiepartnerschap. Is het bijvoorbeeld belangrijk om te breken met meer traditionele processen, wat is het belang van kernwaarden en hoe helpt kwetsbaarheid projectteams dichter bij elkaar te komen? Luister deze week om meer te leren over het nut een daadwerkelijk gelijkwaardige relatie in een samenwerking gericht op het ontwikkelen van een innovatieve product.

Play on Spotify
12 Nov

Een Kijkje in de Stuurhut van een stad in het Water

Deze week spreken we met Tessa Hilgers en Maarten Ouboter. Tessa werkt als strategisch adviseur bestuurszaken voor het Programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam. Hierbij speelt onder andere het creëren van aandacht voor de korte én lange termijn opgave een belangrijke rol. Maarten is hydroloog bij waternet- een titel die de diversiteit van zijn werkzaamheden niet volledige weergeeft. Een van zijn doelen is schoner water in Amsterdam en omstreken. Dit doet hij onder ander door de omgeving van de stad op zo’n manier in kaart te brengen dat besluiten kwantitatief onderbouwd kunnen worden. Met Maarten en Tessa spreken we over de verschillende omvangrijke opgaven waar waterstad Amsterdam al eeuwen mee kampt en waarvoor de komende jaren bepalend zullen zijn. Wat kunnen wij leren van het verleden, hoe verzeker je bestuurlijke aandacht voor een impopulair onderwerp zoals beheer en hoe maak je de juiste keuze over diverse, complexe en urgente uitdagingen als deze keuze over 100 jaar nog steeds bepalend kan zijn voor de leefbaarheid van de stad? Luister deze week om meer te weten te komen over het reilen en zeilen van een waterstad onder zeespiegel.

Play on Spotify
05 Nov

Water and urban development – taking notes from Copenhagen (Eng.)

This episode was produced for the Amsterdam International Water Week. Our guest this week is Lykke Leonardes. This program consists of a climate mitigation and adaptation strategy, as well as an international strategy. We talk about the approach Copenhagen has taken towards climate adaptation and what lessons learned can be shared with other cities. Curious what changes can be made to business models change in order to implement innovative solutions for blue and green infrastructures, who is responsible for the payment of the innovation in Copenhagen and how they made a dynamic adaptation plan that fits within the dynamics of the city? Listen in this week to learn how Copenhagen created an adaptive strategic action plan that helps create water infrastructures for a future-proof and climate-adaptive city.

Play on Spotify

Coming up