From the kitchen table at AMS Institute, the Mayor’s Manual podcast.

Every week we explore solutions to urban challenges. Solutions we see in the distance and those that need to be scaled up tomorrow.

 

Contact us @ info@mayorsmanual.org

Podcasts

23 Jul

Digital Twins – de volgende stap in de digitale transformatie?

Deze week spreken we Martijn van Gog en Mark Haaksman over digital twins van steden, virtuele representaties die we kunnen dienen als digitale tegenhangers van de fysieke stad. Martijn is werkvoorbereider bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam en mede-ontwikkelaar van NLCS , de CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector, en van 3d.amsterdam.nl, een website waarop je een 3d model van de stad Amsterdam kan vinden. Mark is senior manager business development digital cities bij Royal Haskoning DHV. Hier werkt hij aan de digitale transformatie met speciale aandacht voor de weerbaarheid van de stad. Wat is een digital twin als we het over steden hebben, welke toepassingen zien en verwachten we, welke rol kan deze nieuwe technologie spelen in de digitale transformatie en wat is er nodig om deze op grote schaal toe te passen? Benieuwd wat er deze week volgens onze gasten in het handboek van de burgemeester hoort? Luister dan deze week naar de Mayor’s Manual aflevering 22.

Play on Spotify
21 Jul

Digitalisering – wie is verantwoordelijk voor de digitale stad?

Deze week spreken we Aik van Eemeren en Jake Blok over leven in de digitale stad. Alvast een winstwaarschuwing, het is een aflevering met veel onbeantwoorde vragen!Aik is programmamanager PublicTech bij de Gemeente Amsterdam. Vanuit deze rol werkt hij aan het vergroten van de acceptatie van technologieën door de stad Amsterdam. Hiervoor kijkt hij onder andere naar de betekenis van verantwoord digitaliseren, het beschermen van publieke waarde en onderzoekt hij hoe de overheid voorop kan blijven lopen in een wereld van innovatie en disruptieve technologische ontwikkelingen. Jake is zoals hij het zelf noemt een purposeful ondernemer - ondernemen voor een hoger doel en niet alleen financieel gewin. Online veiligheid en digitale zekerheid lopen als rode draad door het werk dat hij verricht voor diverse ondernemingen en stichtingen. Zo is hij oprichter van iYYU. Een privacy by design communicatie platform voor professionals waar veilige interactie gebaseerd op persoonlijke standaarden centraal staat. We bespreken het online leven van stadsbewoners en de rol die daarin weggelegd kan zijn voor stadsbestuurders. Is het de verantwoordelijkheid van gemeenten om burgers online te beschermen, waar liggen de grenzen van een digitale stad en investeren steden genoeg in digitale ontwikkeling? Luister deze week Mayor’s Manual aflevering 21 voor een unieke kijk op ons digitale bestaan.

Play on Spotify
02 Jul

Circulariteit – de circulaire stad is (g)een lokaal verhaal

Deze week spreken wij Hanneke van der Heijden en Joke Dufourmont over de circulaire stad. Hanneke is strategisch adviseur bij Rotterdam Circulair. Hier zet ze zich als antropoloog en expert op het gebied van circulariteit in voor transities in vier sleutelsectoren - de bouw, voedselstromen, consumentengoederen en de zorg. Joke is programma ontwikkelaar circulariteit in stedelijke regio's bij AMS institute. Hier besteedt zij in het bijzonder aandacht aan rechtvaardige circulariteit als systemische oplossing om menselijke welvaart binnen planetaire grenzen te bereiken. We bespreken de belemmeringen van het huidige systeem en de kansen en risico's die verbonden zijn aan de transitie naar een circulaire economie. Welke prikkels zijn er om deze transitie te bevorderen, waarom moeten we financiële waarde loskoppelen van de waarde van producten en kijken we op de juiste manier naar hergebruik? Benieuwd wat er volgens deze twee experts op het gebied van circulariteit in het handboek van elke burgemeester moet? Luister dan deze week naar de Mayor's Manual aflevering 20!

Play on Spotify
25 Jun

Stedelijke voedselsysteem – hoe voed je een groeiende stad?

Deze week spreken wij Sem Roefs en Thera Rohling over stedelijke voedselsystemen. Sem is stadsboer en directeur bij Mijn Stadstuin. Hier ontwikkelt hij samen met agrarisch ondernemers en Amsterdammers oplossingen voor problemen in ons huidige voedselsysteem. Thera is programma directeur bij Sustainable Urban Delta Foundation en business developer bij Priva met ruim 10 jaar ervaring in tuinbouw systemen. Zij zet zich in voor gezonde, lokale en duurzame stedelijke voedselproductie met oog voor mens, stad en de stedelijke omgeving. We bespreken ons huidige voedselsysteem en de transitie die plaats moet vinden. Wat schort er aan onze huidige manier van produceren en consumeren en moeten we op grotere schaal of juist kleinere schaal produceren? Hoe zorg je voor een gebalanceerd stedelijk dieet en wat zou een wethouder van voedsel kunnen betekenen voor deze zoektocht? Luister deze week om meer te leren over de gebreken van en kansen voor voedselproductie in en rondom steden.

Play on Spotify
14 Jun

Urban Transitions – Inclusive citizen engagement (Eng.)

This week's episode is made specifically to help you make European cities reach their target of becoming climate neutral by 2030 through inclusive citizen engagement. Our guests are Leonie van den Beuken and Alexandra Almaral. Leonie is program director at Amsterdam Smart City, an expert in creating inclusiveness in citizen engagement initiatives and driven by the opportunity to create and facilitate sustainable solutions. Alexandra is founder of the Shift Initiative, an expert on belonging, engagement and inclusiveness with a keen focus and enthusiasm for cross-cultural behavioral insights and human transformation. Together we discuss how we can create inclusive change. Change that gives a true feeling of belonging, includes all voices and takes into account human behaviour throughout transitions. We discuss how we can create acceptance, the right mindset and a common language necessary for change. Listen this week to learn more about the topic of change from the perspective of acceptance and inclusion. Find out more about the European event ‘100 Climate Neutral Cities in Europe by 2030, here.

Play on Spotify
11 Jun

Stedelijke ondergrond – een infarct in wording?

Deze week spreken we twee experts op het gebied van onze ondergrond, Lidwien Besselink en Ernst Klaver. Lidwien is senior adviseur ondergrond bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Hier zet ze zich als projectleider van de Strategische Verkenning Ondergrond, trekker van de werkgroep ‘het onderpand’ en lid van het koppelkansen project in voor het dieper laten denken. Ze wil mensen inspireren om meer na te denken over de ondergrond van de stad en alle bijbehorende complexiteit. Ernst is adviseur duurzaam waterbeheer bij Wavin, gespecialiseerd in de ondergrondse infrastructuur voor de verwerking van water. Hij is betrokken bij het Amsterdam Rainproof project waarbij hij zich onder andere inzet voor een integrale aanpak tussen de verschillende afdelingen van de Gemeente Amsterdam.We bespreken de staat van onze ondergrondse infrastructuur en wat dat betekent voor alle toekomstige ambities. Hoe kunnen we de 3d puzzel van de ondergrondse infrastructuur goed leggen, hoe krijgen alle belangen en ambities de juiste, integrale aandacht en wat is daarbij een juiste verdeling voor de ‘de total cost of ownership’? Luister deze week om meer te leren over de spaghetti van kabels en leidingen in onze ondergrond en welke integrale oplossingen er mogelijk zijn.

Play on Spotify
28 May

Duurzame stadsontwikkeling – de kunst van het totale plaatje.

Deze week spreken we Amber Huizinga en Jorine Noordman. Amber is Head of Development bij Aedes real estate waar zij haar interesse voor complexe en duurzame projecten combineert met haar visie op positieve effecten van lange termijn strategieën. Als projectontwikkelaar benadrukt zij het belang van betrokkenheid van investering tot beheer om zo ambitieuze lange termijn visies om te zetten in resultaat. Jorine is specialist natuurinclusief bouwen van team water, groen en (leef)milieu bij het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. In haar dagelijkse werk adviseert zij projecten en gebiedsontwikkelaars over natuurinclusief ontwerpen en ontwikkelen waarbij de belangen van mens, dier en planten behartigd worden. Hierbij zet ze haar specifieke kennis in van stedenbouw tot ecologie om een natuurinclusieve stad te realiseren. We bespreken de barrières die overkomen moeten worden wanneer men van een korte naar een lange termijn visie gaat, waarom ambities zich slecht laten vertalen naar situaties met gedeelde verantwoordelijkheden en uiteenlopende belangen en of het tijd is om te pleiten voor een duurzaamheid loods bij gemeenten.Luister deze week om meer te leren over lange termijn strategieën voor duurzame en natuurinclusieve ontwikkeling in de gebouwde omgeving.Benieuwd naar het Mannoury project? Kijk dan op www.mannoury.nl. Wil je meer weten over de aanpak van de gemeente Amsterdam voor natuurinclusief bouwen, bezoek dan de pagina Handboek Natuurinclusief bouwen - openresearch.amsterdam

Play on Spotify
21 May

Urban forestry – Trading glass, concrete and stone for wood, soil and leaves in the built environment (Eng.).

Our guests this week are Paco Bunnik and Stefano Boeri.Paco works as a lead urban designer for the department of Planning & Sustainability of the Municipality of Amsterdam. Here he focuses on integral urban planning and regeneration of districts for a future proof Amsterdam. Stefano is an Italian architect and urban planner, founder of Stefano Boeri Architetti. He is well known for his pioneering work in urban forestry design for high-rise buildings and city districts. We have a conversation about the new public image and bold statement needed for a proper valuation of green ecosystems in the built environment, the positive impact urban forestry has on inhabitants and the necessity for storytelling when radically reenvisioning our shared surroundings. How do we build green cities when the demand for renovation and maintenance is greater than the demand for newly built green buildings? Listen in this week to learn more about urban forestry and how we can make integrated green in buildings a standard outcome and not a unique request.

Play on Spotify
07 May

Shared space – discussing values, long term visions and trust (Eng.)

Our guests this week are Lindsey Ogston and Jan Jorrit Hasselaar. Lindsey is Environmental Stewardship Coordinator at Tsleil Waututh Nation, Vancouver Canada. Tsleil-Waututh Nation is a progressive leader in First Nations economic development, with multiple businesses, partnerships and strategies to acquire and manage wealth for current and future generations. Jan Jorrit is an economist & public theologian. He is the Coördinator at the Centre for Religion and Sustainable Development at VU University and part of the Dominican Study Center for Theology and Society.Lindsey and Jan Jorrit tell us about the role safe spaces can play in the search for strong, shared values and long time lines and in helping us create and strengthen relationships between people, even if they strongly disagree. Furthermore we talk about the importance of trust and how it can help us accelerate urban transitions. Learn more about the Tsleil-Waututh community and their values here & about the Centre for Religion and Sustainable Development here!

Play on Spotify
30 Apr

De digitale stad – hoe keuzes in het hier en nu het digitale fundament van de toekomst bepalen.

Deze week een gesprek met Thijs Turel en Aik van Eemeren. Thijs is programmamanager van het programma Responsible Urban Digitization bij het AMS institute. In zijn projecten staat de toepassing van big data en kunstmatige intelligentie voor het verbeteren van het stadsleven en het versterken van democratische processen en waarden centraal. Aik is programmamanager PublicTech bij de Gemeente Amsterdam. Vanuit deze rol werkt hij aan het vergroten van de acceptatie van technologieën door de stad Amsterdam. Hiervoor kijkt hij onder andere naar de betekenis van verantwoord digitaliseren, het publiek maken van technologieën en hoe de overheid om kan gaan met startups en disruptieve technologische ontwikkelingen. Digitalisering is onderdeel geworden van ons dagelijks leven en dat betekent nogal wat. Thijs en Aik spreken over over potentie van digitalisering in de stad en reële risico’s die daarbij komen kijken. Welke ethische discussies en beslis-vraagstukken zijn hierbij van belang, hoe ziet de digitale stad van de toekomst eruit en welke impact hebben besluiten van vandaag op onze stedelijke toekomst?Luister deze week mee om meer te leren over de praktische gevolgen van de hedendaagse digitale innovaties en ontwikkelingen.

Play on Spotify

Coming up

About the podcast

The Mayor’s Manual Podcast taps into the solutions that frontrunners and changemakers – from the government, private sector and knowledge institutes – want to see on every mayor’s manual.

From the kitchen table at AMS Institute we explore solutions to urban challenges. Solutions further down the road, and solutions that can be scaled-up tomorrow. Together with thinkers and doers we discuss what should be on the agenda of every mayor. With the podcast we aim to inspire you and other thinkers and do’ers to accelerate global urban transitions.

We discuss major urban challenges and transitions such as: how do we move towards a circular city, what is the path to a safe digital city, which innovations already exist for our current mobility system and who will make our city climate proof?

Kenneth Heijns, Managing Director at AMS Institute, and Sacha Stolp, Director Future-Proof Assets for the City of Amsterdam, will be your podcast hosts.

CAS 2021 - Accelerating Adaptation Action

Our planet is getting warmer, which has a growing impact on our societies and economies. We need to adapt to a new, more extreme climate.

The online international Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 on 25 and 26 January, hosted by the Netherlands, convenes global leaders and local stakeholders. It will see the launch of a comprehensive Adaptation Action Agenda that sets out clear commitments to deliver concrete new endeavours and partnerships to make our world more resilient to the effects of climate change.

Hosts

Sacha Stolp

Sacha Stolp is the Director of Innovation for Future-Proof Assets for the City of Amsterdam. As Director of Innovation it is her task to prepare the existing city and her assignment to the consequences of climate change, energy and raw material transition and the on-going development of smart city.

“Let us immerse ourselves in the mass of people and learn from each other, share knowledge, be optimistic, trust and cooperate. Because we can not only learn from nature. We can also do that from technology, from each other, and from one of the greatest technical achievements that people are capable of: building fine, ingenious and sustainable cities.”

Kenneth Heijns

“Once you truly feel the scale, scope and speed at which we need to transform our cities, then it is clear we need to act now and act together. With the Mayor’s Manual we have conversations with thinkers and doers, on the best ideas, brightest talent and unusual partnerships to speed up and scale up the transition.”